Student ID
Password

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
   แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน 16/8/2560 10:24:23
   เปิดรอบ ICT อีกครั้ง วันที่ 15 กันยายน 2559 21/7/2559 13:46:36
   ชี้แจง เกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT 1/7/2559 10:14:26
   เปิดจองรอบสอบ ICT 1/7/2559 9:56:23
   เปิดจองรอบสอบตั้งแต่ 15 มกราคม 2559 7/1/2559 10:44:17
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถดูห้อง/ตึกที่จะอบรมได้ คลิก! 26/5/2558 10:53:16
   เปิดสอบปี 2-4 เดือน ตุลาคม 2557 11/9/2557 16:01:47
   ประกาศแจ้งเลื่อนรอบอบรม วันที่ 14 , 15 กค. 57 ค่ะ 30/6/2557 10:58:42
   รอบอบรมปิดรับสมัครแล้วค่ะ 27/6/2557 17:18:09
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม ICT คลิก 27/6/2557 17:09:28
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถดูห้อง/ตึกที่จะอบรมได้ คลิก! 27/4/2556 12:01:21
   เปิดจองรอบอบรมเทอม 1/55 25/6/2555 10:58:26
   มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน อบรม หรือ ลงทะเบียนสอบ หรือลืมรหัสผ่าน 11/1/2555 16:19:09
   ติดปัญหาการลงทะเบียน 15/12/2554 13:30:14
   สถานที่อบรมและสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7/7/2554 13:52:06
   เปิดจองรอบ สอบ หรือ รอบอบรม 14/6/2554 13:25:32