Student ID
Password


หัวข้อข่าว เปิดจองรอบ สอบ หรือ รอบอบรม
รายละเอียด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้นักศึกษาจองรอบสอบ หรือ รอบอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่ารอบจะเต็มด่วนรับจำนวนจำกัด !!!

วันที่ประกาศ   14/6/2554 13:25:32