Student ID
Password


หัวข้อข่าว สถานที่อบรมและสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด สถานที่ อบรมและสอบโครงการ ICT ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนจองรอบสอบและรอบอบรมไว้ ขอให้มาสอบและอบรมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

วันที่ประกาศ   7/7/2554 13:52:06