Student ID
Password


หัวข้อข่าว เปิดสอบปี 2-4 เดือน ตุลาคม 2557
รายละเอียด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ยังไม่ผ่าน ICT สามารถจองรอบสอบได้วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปหรือจนกว่ารอบจะเต็ม

วันที่ประกาศ   11/9/2557 16:01:47